Identifikacija i procjena rizika i potreba

Identifikacija i procjena rizika i potreba

Rehabilitacija i odvajanje od nasilja

Rehabilitacija i odvajanje od nasilja

Izgradnja kapaciteta i obuka

Izgradnja kapaciteta i obuka

Priprema za puštanje na slobodu i pomoć nakon odsluženja kazne

Priprema za puštanje na slobodu i pomoć nakon odsluženja kazne

Kosovo* specifična komponenta

Kosovo* specifična komponenta

Srbija specifična komponenta

Srbija specifična komponenta

Opće informacije

Opće informacije

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit