Identifikacija i procjena rizika i potreba

U okviru ovog tematskog područja akcija se fokusira na provjeru/screening, procjenu rizika i potreba (RNA) i dodjelu praksi kada se radi s nasilnim i ekstremističkim zatvorenicima (VEP) pružajući opciju foruma korisnicima da podijele svoja iskustva, dobre prakse i naučene lekcije širom regije Zapadnog Balkana i povećanjem znanja o CoE/VE i drugim međunarodnim standardima. Na temelju razvijenih radova o dobrim pristupima, praksama, utvrđenim slabostima i naučenim lekcijama razvit će se zajednički okvir i metodologija koja će se primjenjivati ​​u cijeloj regiji, jasno prezentirajući nalaze i preporuke za objedinjavanje pristupa.

Budući da zatvorsko okruženje može biti potencijalno tlo za radikalizaciju zatvorenika, postoji potreba za pravilnom provjerom ponašanja opće zatvorske populacije čak i kada nisu osuđeni za kaznena djela povezana s terorizmom. Stoga se pojavljuje potreba za razvojem i primjenom posebnih alata za ranu identifikaciju za procjenu stepena radikalizacije i odgovaranje na pojedinačne rizike i potrebe kako bi se pripremio odgovarajući program tretmana i rehabilitacije, temeljen na individualnim potrebama zatvorenika, što bi otvorilo put uspješnoj reintegraciji natrag u društvo.

Vijesti

Dinamička bezbednost kao preduslov za ispravan skrining i procenu nasilnih...

1-3 decembra 2020

Lokacija : Online

Treća sednica regionalne radne grupe na temu skrininga, procene rizika i potreba (RNA) nasilnih ekstremističkih (NEZ) i radikalizovanih  zatvorenika na Zapadnom Balkanu, održana je od...

Sesija regionalne Radne grupe (RG) sa temom screening/provjera i procjena...

15.-16. oktobar 2019.

Lokacija : Podgorica, Crna Gora

Ukupno je 18 zatvorskih praktičara i predstavnika koordinacijskih tijela za borbu protiv nasilnog ekstremizma (CVE) iz regije Zapadnog Balkana razmijenilo svoja iskustva i stavove o...

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit