Sesija regionalne Radne grupe (RG) sa temom screening/provjera i procjena rizika i potreba nasilnih i ekstremističkih počinitelja u zatvoru (VEO)

15.-16. oktobar 2019.

Lokacija : Podgorica, Crna Gora

Ukupno je 18 zatvorskih praktičara i predstavnika koordinacijskih tijela za borbu protiv nasilnog ekstremizma (CVE) iz regije Zapadnog Balkana razmijenilo svoja iskustva i stavove o identifikaciji nasilnih ekstremističkih počinitelja (VEO), praksama screenings/provjere i primjeni alata za procjenu rizika i potreba u njihovim zatvorima.

Dvodnevna sesija RG rezultovala je razmjenom najboljih praksi i naučenih lekcija. Na temelju ovog rezultata kao sljedeći korak treba izraditi dokument za raspravu o dobrim pristupima i utvrđenim slabostima, koji jasno prezentuje nalaze i preporuke o ‘putu naprijed’ i postavlja zajedničku metodologiju koja će se primjenjivati ​​u cijeloj regiji.

Sastanak se održao u Podgorici 15. i 16. oktobra 2019. godine. Organizovan je u okviru Regionalne akcije „Jačanje kazneno-popravnih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na Zapadnom Balkanu“, pod okriljem programa Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku 2019.-2022., koji finansira Europska unija i Vijeće Evrope, a provodi Vijeće Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit