Izgradnja kapaciteta i obuka

U okviru ovog tematskog područja akcija se fokusira na izgradnju kapaciteta, obuku i podizanje svijesti među zatvorskim i probacijskim osobljem koje se bavi nasilnim i ekstremističkim zatvorenicima (VEP) pružajući opciju foruma korisnicima da podijele svoja iskustva, dobre prakse i naučene lekcije. Nakon razvoja radova o dobrim pristupima, praksama, identificiranim slabostima i naučenim lekcijama razvijat će se matrica okvira za razvoj kapaciteta i obuke koja će se primjenjivati ​​u cijeloj regiji, jasno prezentirajući nalaze i preporuke o objedinjavanju metodologija osposobljavanja u regiji.

Da bi zatvorsko i probacijsko osoblje otkrilo ekstremističko ponašanje i prepoznalo znakove radikalizacije, trebalo bi ih pravilno obučiti da razumiju razliku između ekstremističkog ponašanja i uobičajenih praksi i uspostaviti pozitivan odnos s VEP-ovima na temelju dinamičkog sigurnosnog koncepta. Stoga bi se kontinuirana obuka specijaliziranog osoblja trebala provoditi paralelno sa sesijama za podizanje svijesti o radikalizaciji i tehnikama identifikacije za opće zatvorsko i probacijsko osoblje. Specijalizirana obuka za osoblje na prvoj liniji i uspostavljanje multidisciplinarnih timova jedan je od glavnih preduslova za učinkovitu rehabilitaciju VEP-ova, dok su zajednički zatvorski i probacijski treninzi, gdje je to moguće, preko potrebni kako bi se osigurali usklađeni pristupi i višeagencijska saradnja.

Vijesti

Dobro obučeno zatvorsko i probacijsko osoblje je preduslov za uspješno...

6.-7. jul 2020.

Lokacija : Online

Druga po redu sesija regionalne Radne grupe na temu „Jačanje kapaciteta i obuke zatvorskog i probacijskog osoblja u suočavanju sa radikalizmom i nasilnim ekstremizmom“ otvorila...

Poboljšanje pružanja obuke u regiji Zapadnog Balkana u vezi s...

12.-13. decembar 2019. godine

Lokacija : Tirana, Albanija

Vijeće Evrope pomaže šest korisnicama Zapadnog Balkana u programo Horizontal Facility, a to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija,...

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit