Dobro obučeno zatvorsko i probacijsko osoblje je preduslov za uspješno suzdržavanje od nasilja i reintegraciju počinilaca krivičnih djela iz oblasti nasilnog ekstremizma

6.-7. jul 2020.

Lokacija : Online

Druga po redu sesija regionalne Radne grupe na temu „Jačanje kapaciteta i obuke zatvorskog i probacijskog osoblja u suočavanju sa radikalizmom i nasilnim ekstremizmom“ otvorila je diskusiju o potrebama i prednostima progrâma obuke, koji se trenutno primjenjuju u svih šest zemalja-korisnica projekta na Zapadnom Balkanu. Tokom ove sesije koja je organizovana online 6. i 7. jula 2020. godine, razmotreno je obilje resursa koji se mogu koristiti kako bi se rukovođenje osobljem poboljšalo, a pristup obuci osoblja koje radi sa počiniocima krivičnih djela u oblasti nasilnog ekstremizma (NEZ) unaprijedio.

Ključne preporuke proizašle iz ove sesije govore u prilog potrebi da se obezbijedi kontinuitet procesa obuke, kao i potrebi za izvođenjem elementarne obuke sa ciljem upoznavanja osoblja o osnovnim pojmovima vezanim za radikalizaciju, te tehnikama koje različiti profili zaposlenih mogu koristiti za identifikaciju radikalizma. Specijalizovani programi obuke za osoblje koje je u neposrednom kontaktu sa počiniocima krivičnih djela iz oblasti nasilnog ekstremizma, kao i uspostavljanje multidisciplinarnih timova, osnovni su preduslovi za uspješnu rehabilitaciju počinilaca krivičnih djela iz obalsti nasilnog ekstremizma, dok je zajednička obuka zatvorskog i probacijskog osoblja, tamo gdje je to moguće, veoma potrebna kako bi se osigurao ujednačen pristup i saradnja među agencijama. Ove preporuke će poslužiti za izradu zajedničkog Okvira za unapređenje kapaciteta i programa obuke koji će biti primjenjiv u svim zemljama-korisnicama programa Horizontal Facility.

Ova aktivnost je provedena uz podršku eksperata Savjeta Evrope a organizovana je pod okriljem regionalne akcije „Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima Zapadnog Balkana“ kao dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2020“, koji provodi Savjet Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit