Poboljšanje pružanja obuke u regiji Zapadnog Balkana u vezi s radikalizacijom u zatvorima

12.-13. decembar 2019. godine

Lokacija : Tirana, Albanija

Vijeće Evrope pomaže šest korisnicama Zapadnog Balkana u programo Horizontal Facility, a to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija, u prevladavanju nedostataka i praktičnih manjkavosti te izgradnji sinergija u cijeloj regiji vezano za identifikaciju i rehabilitaciju nasilnih ekstremista u zatvorima.

S time ciljem su se zatvorski i probacijski praktičari iz regije sastali u Tirani 11. i 12. decembra 2019. godine, gdje su razmijenili mišljenja o dobrim pristupima, naučenim lekcijama i slabostima u pogledu pružanja uvodnog i stručnog usavršavanja osoblja o nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji. Kao rezultat toga, pripremit će se dokument za raspravu u kojem će se jasno istaknuti pozitivne prakse i dati preporuke za daljnje jačanje osnovnih metodologija za podizanje svijesti i naprednih prilagođenih metodologija obuke povezane s ovom temom. Razmjena iskustava sigurno će doprinijeti uspostavljanju zajedničkih pristupa u sprečavanju i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije u zatvorima u regiji.

Ova aktivnost organizirana je u okviru Regionalne akcije „Jačanje kazneno-popravnih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na zapadnom Balkanu“ koju sufinansiraju Europska unija i Vijeće Evrope u okviru programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. -2022.“, a provodi Vijeće Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit