Kosovo* specifična komponenta

Akcija pomaže Kazneno-popravnoj službi Kosova u razvoju osnovnih alata potrebnih za identifikaciju radikalizacije i provođenje provjere/screeninga, procjenu rizika i potreba nasilnih i ekstremističkih zatvorenika i radikaliziranih zatvorenika te prilagođenog programa rehabilitacije. Nakon razvoja alata i programa rehabilitacije, akcija će pružiti obuku specijaliziranom osoblju o njihovoj primjeni u praksi, kao i implementaciji pilot programa u dva zatvora.

Vijesti

Onlajn obuka o pilotiranju specifičnih instrumenata za nasilne ekstremističke zatvorenike...

28 јуна 2021

Lokacija : Online

Savet Evrope nastavlja da podržava pilotiranje Instrumenta za skrining, Instrumenta za procenu rizika i potreba i Programa za rehabilitaciju nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ) u dva...

Osoblje zatvorskih ustanova unapredilo je veštine potrebne za primenu specifičnih...

01. - 04. marta 2021

Lokacija : Pristina, Kosovo*

Grupa od 16 profesionalaca iz redova zatvorskog i probacionog osoblja sa Kosova*, obučena je za primenu novih specifičnih instrumenata kao i programa za tretman nasilnih...

Sačinjen Program za rehabilitaciju nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ) i radikalizovanih...

10. Novembra 2020

Lokacija : Online

Razvijanje instrumenata i programa za rehabilitaciju namenjenog nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (NEZ) na Kosovu* nastavila je Radna grupa u cilju konačne izrade metodologije Programa rehabilitacije za...

Razvijen alat za procjenu nasilnih i ekstremističkih zatvorenika (VEP) na...

8. juli 2020. godine

Lokacija : Online

Radna grupa (RG) sa fokusom na razvoj alata za rehabilitaciju i programa za nasilne i ekstremističke zatvorenike (VEP) na Kosovu nastavila je svoj rad na...

Prva sesija Radne skupine o alatima za rehabilitaciju nasilnih i...

16. april 2020. godina

Lokacija :

Prva sesija Radne grupe (RG) o razvoju alata za rehabilitaciju nasilnih i ekstremističkih počinitelja (VEO) na Kosovu* pružila je međunarodnom savjetniku Vijeća Evrope potreban lokalni...

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit