Osoblje zatvorskih ustanova unapredilo je veštine potrebne za primenu specifičnih instrumenata i programa za nasilne ekstremističke zatvorenike

01. - 04. marta 2021

Lokacija : Pristina, Kosovo*

Grupa od 16 profesionalaca iz redova zatvorskog i probacionog osoblja sa Kosova*, obučena je za primenu novih specifičnih instrumenata kao i programa za tretman nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ) I radikalizovanih zatvorenika. Budući treneri su unapredlili svoja znanja i praktične veštine potrebne za primenu osnovne alatke za skrining I instrumenta za procenu rizika I potreba kroz  prezentacije, studije slučaja, igranje uloga i diskusiju. Takođe, poboljšali su razumevanje pitanja koja se odnose na mentalno zdravlje ove kategorije zatvorenika I osnažili svoje veštine kada je reč o prevenciji radikalizacije, upravljanju nasilnim ekstremističkim zatvorenicima i planiranju tretmana.

Trening za trenere, usledio je nakon što su pomenuti instrumenti i program kreirani a predstavlja osnovni preduslov za fazu pilotoranja istih u zatvorima na Kosovu, koje treba da otpočne u aprilu ove godine u dve zatvorske ustanove, Dubravi I Zatvoru sa najvišim obezbeđenjem.

Domaći treneri će takođe sprovoditi kaskadne obuke za svoje kolege iz zatvora širom Kosova sa ciljem da podignu njihovu svest po pitanju novih instrumenata i pristupa u prevenciji radikalizacije i suočavanju sa nasilnim esktremizmom u zatvorima.

Hibridna sesija Treninga za trenere, implementirana je uz pomoć jednog međunarodnog konsultanta, prisutnog on-line i jednog domaćeg konsultanta prisutnog na licu mesta. Obuka je organizovana u periodu od 01. marta do 04. marta 2021. godine u Prištini, u okviru regionalne akcije „Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima na Zapadnom Balkanu“, koja je deo zajedničkog programa EU i Vijeća Evrope, pod nazivom „Horizontal Facility za Zapadni Balkan I Tursku 2019 – 2022“.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit