Opće informacije

Višeinstitucionalna saradnja od velike je važnosti u borbi protiv radikalizacije u zatvorima, kao i ključni preduslov za uspješnu reintegraciju nasilnih i ekstremističkih zatvorenika (VEP) natrag u društvo, stoga se u okviru akcije potpisuju ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava sa svakom zemljom Korisnicom za organizaciju lokalnih interagencijskih koordinacijskih foruma za unapređenje upravljanja i reintegraciju VEP-ova. Odgovornost za sprečavanje ekstremističkih prestupa/djela, upravljanje ekstremističkim počiniteljima i njihovu uspješnu integraciju u društvo nisu samo odgovornosti kazneno-popravnih službi, već različitih agencija i organizacija.

Kako bi se poboljšalo znanje zatvorskog i probacijskog osoblja o Vijeću Evrope i međunarodnim standardima, kao i načinima borbe protiv radikalizacije u zatvorima, Europski program edukacije o ljudskim pravima za pravnike (HELP) kurs o prevenciji radikalizacije prilagođen je lokalnim okolnostima svakog korisnika. Nakon usklađivanja, kurs će biti pokrenut za svakog korisnika uz sudjelovanje zatvorskog i probacijskog osoblja.

Vijesti

Koordinacija između lokalnih aktera u reintegraciji NEZ u regionu Zapadnog...

30. juna & 2. jula 2021

Lokacija : Sarajevo, Skoplje, Bijelo Polje

  Evropska unija i Savet Evrope nastavljaju da pomažu vlastima širom regiona Zapadnog Balkana u jačanju saradnje među agencijama kada je reč o sprečavanju radikalizacije u...

Evropska unija i Vijeće Evrope podržavaju zatvorsko osoblje u suočavanju...

Lokacija :

Evropska unija i Vijeće Evrope sarađuju kako bi obezbjedili instrumente za zatvorsko osoblje pružajući podršku zatvorenicima i sprečavajući dalju radikalizaciju na Zapadnom Balkanu. U protekloj...

Prvi lokalni koordinacioni forum o reintegraciji nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ)...

10 juna 2021

Lokacija : Bosna i Hercegovina

  Prvi lokalni koordinacioni forum na temu prevencije radikalizacije u zatvorima, rehabilitacije NEZ i njihove reintegracije u društvo, održan je 10. juna, 2021. godine u...

On-line obuka na temu sprovođenja ugovora o grantovima

20 APRIL 2021

Lokacija : ONLINE

Regionalna akcija “Jačenje zavodskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zavodima na Zapadnom Balkanu” omogućila je grantove za Korisnike ove akcije u sklopu podrške uspostavljanju...

Zatvorski i probacioni službenici Zapadnog Balkana obučeni za prevenciju radikalizacije

8. april 2021

Lokacija : Online

Odabrana grupa od 145 profesionalaca koji dolaze iz zatvorskih i probacionih sistema svih šest korisnica projekta na Zapadnom Balkanu[1], unapredili su svoje znanje u oblasti...

Završni događaj projekta – Regionalna konferencija “Odgovor na radikalizaciju u...

25. mart 2021.

Lokacija : Online

Problem radikalizacije i nasilnog ekstremizma u zatvorima je veoma zastupljen izazov u regiji Zapadnog Balkana koji zahtijeva posebnu pažnju svih nadležnih organa vlasti kako bi...

Pokrenut website/web platforma na temu suočavanja sa radikalizacijom i nasilnim...

16. februara 2021

Lokacija : Strasbourg

Profesionalci, zainteresovane strane i ključni akteri u zatvorskom i probacijskom sistemu Zapadnog Balkana ali takođe i zainteresovana javnost, sada ima pristup novom website-u i web...

Kurs Saveta Evrope Prevencija radikalizacije započeo je u Severnoj Makedoniji...

03/05 februara 2021

Lokacija : Online

Pedeset profesionalca iz zatvorskih i službi za probaciju Severne Makedonije i  Kosova* upoznali su se sa online HELP kursom Prevencija radikalizacije, Saveta Evrope, koji će...

Stručnjaci iz regije Zapadnog Balkana započeli obuku za HELP instruktore...

6.-7. oktobar 2020. godine

Lokacija : Online

Lokalni konzultanti iz svih 6 korisnica Horizontal Facility programa (HF) sudjelovali su na on-line obuci trenera (ToT-Training of Trainers) o HELP metodologiji u okviru kursa...

Prvi grant ugovor potpisan u okviru Regionalne akcije za rješavanje...

20. maj 2020. godine

Lokacija : Strasbourg/Priština

Prvi grant ugovor za organizaciju lokalnih međuagencijskih koordinacijskih foruma za unaprjeđenje upravljanja i rehabilitacije nasilnih i ekstremističkih zatvorenika (VEP) potpisan je u vezi s Kosovom*....

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit