Donirana oprema za okupacionu terapiju i stručnu obuku u četiri zavodska sistema na Zapadnom Balkanu

Lokacija : Zapadni Balkan

Donirana oprema za okupacionu terapiju i stručnu obuku u četiri zavodska sistema na Zapadnom Balkanu

 U septembru 2021. godine, zatvorski sistemi na Kosovu*, u Severnoj Makedoniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, primili su donaciju u vidu različite opreme koja je namenjenja pružanju okupacione terapije i koja treba da unapredi kapacitete potrebne za stručne radionice.

Glavni cilj ove donacije je da podrži izglede za rehabilitaciju nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ), radikalizovanih zatvorenika ili drugih marginalizovanih grupa u zatvorima, koje su pod rizikom radikalizacije.

Snaženje mogućnosti zavodskih sistema da ponude i sprovode programe koji podstiču učešće i angažovanje zavorenika u zatvorima, putem smislenih aktivnosti, omogućiće zatvorenicima priliku da savladaju nove veštine te da se pripreme za život po isteku kazne zatvora. Benefiti okupaciono-vokacionih terapija su mnogobrojni: pomažu reintegraciju zatvorenika po povratku u društvo, daju zatvorenicima osećaj postignuća, pružajući im uvid u životne izbore. One sveukupno pozitivno utiču na mentalno zdravlje.

Akcija će takođe obuhvatiti Albaniju i Crnu Goru ovim vidom podrške, u skladu sa identifikovanim specifičnim potrebama NEZ u ovim korisnicama.

Ova podrška u vidu nabavke, omogućena je pod okriljem Akcije Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (2019 – 2022), koji finansiraju EU i Savet Evrope a sprovodi Savet Evrope, čiji je cilj jačanje regionalne bezbednosti putem unapređenja među-institucinalne razmene znanja i dobrih praksi u regionu u pogledu radikalizacije u zatvorima.

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

 

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit