Evropska unija i Vijeće Evrope podržavaju zatvorsko osoblje u suočavanju sa radikalizacijom

Evropska unija i Vijeće Evrope sarađuju kako bi obezbjedili instrumente za zatvorsko osoblje
pružajući podršku zatvorenicima i sprečavajući dalju radikalizaciju na Zapadnom Balkanu. U protekloj
godini i po, ulagali smo napore u razmjenu znanja i dobrih praksi u regionu, snažeći istovremeno
saradnju među agencijama u borbi protiv radikalizacije u zatvorima i pružajući podršku nasilnim
ekstremističkim zatvorenicima po isteku kazne zatvora. Saznajte više u videu.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit