Koordinacija između lokalnih aktera u reintegraciji NEZ u regionu Zapadnog Balkana dalje jača

30. juna & 2. jula 2021

Lokacija : Sarajevo, Skoplje, Bijelo Polje

  Evropska unija i Savet Evrope nastavljaju da pomažu vlastima širom regiona Zapadnog Balkana u jačanju saradnje među agencijama kada je reč o sprečavanju radikalizacije u zatvorima i pružanju podrške u  procesu rehabilitacije i reintegracije nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ) u društvo.

 Lokalni koordinacioni forumi, koje organizuju nosioci granta, okupljaju zatvorske timove, koji rade sa radikalizovanim i nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (NEZ) i lokalne agencije i organizacije koje pružaju podršku ovoj kategoriji zatvorenika po oslobađanju. Učesnici su zaključili da ovaj složeni zadatak nikada ne bi trebao biti obaveza samo kazneno-popravnih službi, ističući potrebu za stalnim uključivanjem različitih lokalnih institucija i pravovremenom razmenom informacija. Razgovarali su o svojim budućim odgovornostima i akcijama kako bi se osiguralo da se planovi pre puštanja na slobodu i pristupi reintegraciji prilagode kako bi odgovorili na specifične rizike i potrebe pojedinca.

 Tokom protekle nedelje održana su tri takva foruma:

– 30. juna 2021. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, sa fokusom na novi državni zatvor koji se nalazi u Sarajevu;

– 02. jula 2021. godine u Skoplju, Severna Makedonija, sa fokusom na zatvorima Idrizovo i Skoplje; i

– 02. jula 2021. godine u Bijelom Polju, Crna Gora, sa fokusom na zatvor u Bijelom Polju

 Ove aktivnosti su organizovane pod pokroviteljstvom sporazuma o dodeljivanju bespovratnih sredstava potpisanih u okviru Regionalne akcije „Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima na Zapadnom Balkanu“, koja je dio zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope,  Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit