Kurs Saveta Evrope Prevencija radikalizacije započeo je u Severnoj Makedoniji i na Kosovu*

03/05 februara 2021

Lokacija : Online

Pedeset profesionalca iz zatvorskih i službi za probaciju Severne Makedonije i  Kosova* upoznali su se sa online HELP kursom Prevencija radikalizacije, Saveta Evrope, koji će im pomoći da unaprede znanja potrebna u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima i nastojanjima da radikalizovana lica odvrate od nasilja.

Virtuelni početak ovog kursa, otvorio je Borče Petrevski, nacionalni koordinator za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma Severne Makedonije, dok je početak kursa za Kosovo* otvorio Nehat Thaqi, direktor Zatvorske službe Kosova. Obojica su istakla značaj kursa i benefite za polaznike kursa, pozivajući ih na aktivno učešće kako bi unapredili svoje znanje i u praksi primenili novostečene veštine u prevenciji radikalizacije i rehabilitaciji počinilaca dela nasilnog esktremizma.

Domaći tutori, koji su izvršili adaptaciju kursa u obe korisnice Zapadnog Balkana prema domaćem institucionalnom okviru, predstavili su strukturu kursa, njegove praktične aspekte i ono što očekuje polaznike, čime su polaznici dobili potrebne informacije neophodne za nesmetan početak on-line obuke.

U narednim nedeljama, ovaj kurs  prilagođen specifičnim potrebama i okolnostima, započeće i u preostalim korisnicama sa Zapadnog Balkana, čime će se povećati broj zatvorskih i probacionih profesionalaca (do 150) u regionu koji će imati benefite od učešća u ovom procesu.

Događaji koji su obeležili početak kursa, održani su 3. februara za Severnu Makedoniju i 5. ferbuara za Kosovo*, pod okriljem regionalne akcije “Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima Zapadnog Balkana”, kao deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022, koji sprovodi Savet Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit