Prvi grant ugovor potpisan u okviru Regionalne akcije za rješavanje radikalizacije na Zapadnom Balkanu

20. maj 2020. godine

Lokacija : Strasbourg/Priština

Prvi grant ugovor za organizaciju lokalnih međuagencijskih koordinacijskih foruma za unaprjeđenje upravljanja i rehabilitacije nasilnih i ekstremističkih zatvorenika (VEP) potpisan je u vezi s Kosovom*. Primatelj bespovratnih sredstava, odnosno Kosovska korekcijska služba (KCS), potvrdila je svoju predanost osiguranju učinkovite i održive multi-institucionalne saradnje, kao ključnog preduslova za uspješnu reintegraciju VEP-ova u društvo.

Odgovornost za sprečavanje ekstremističkih zatvorenika u činjenju prekršaja, upravljanje ekstremističkim počiniteljima i njihovu uspješnu integraciju u društvo nisu samo odgovornosti kazneno-popravnih službi, već različitih agencija i organizacija. To mogu uključivati policiju, obavještajne službe, agencije za zapošljavanje, socijalne radnike, općine, vjerske predstavnike i civilno društvo.

Kao rezultat pripremnog sastanka između Vijeća Evrope, KCS-a i ICITAP-a, koji se održao 20. maja 2020., KCS će podnijeti detaljan plan rada o organizaciji do osam (8) međuagencijskih foruma, počevši od septembra 2020. godine.

Grant će se implementirati u okviru Regionalne akcije „Jačanje kaznenih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na Zapadnom Balkanu“ koju sufinansiraju Europska unija i Vijeće Evrope u okviru programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. -2022.“ a provodi Vijeće Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit