Priprema za puštanje na slobodu i pomoć nakon odsluženja kazne

U okviru ovog tematskog područja akcija se fokusira na pripremu za puštanje iz zatvora i pomoć nasilnim i ekstremističkim i zatvorenicima (VEP) nakon njihovog puštanja iz zatvora pružajući opciju foruma korisnicima i relevantnim vanjskim dionicima da podijele svoja iskustva, dobre prakse i naučene lekcije. Na temelju razvijenih radova o dobrim pristupima, praksama, identificiranim slabostima i naučenim lekcijama razvit će se matrica s preporukama za objedinjavanje alata, struktura i procesa prije i nakon kaznenog postupka u regiji.

Za uspješnu reintegraciju u društvo važno je da proces reintegracije započne čim zatvorenik bude zatvoren, slijedeći prilagođeni program rehabilitacije na temelju zatvorenikovih identificiranih rizika i potreba. Procjena rizika i potreba svakog VEP-a trebala bi se nastaviti tijekom cijele služenja kazne. Multidisciplinarni pristup i kontinuirana međuinstitucionalna saradnja važni su kako bi se poboljšao prospekt za njihovu uspješnu reintegraciju natrag u društvo.

Vijesti

Saradnja između institucija od ključnog značaja za potpunu reintegraciju nasilnih...

4-6. Studenog 2020

Lokacija : Online

Druga sednica regionalne Radne grupe o „Pripremi za otpust i post-penalnoj podršci NEZ, “bavila se potrebama, dobrim praksama kao i izazovima sa kojima se suočavaju...

Rasprava o pomoći nasilnim i ekstremističkim počiniteljima nakon odsluženja kazne...

21.-22. januar 2020

Lokacija : Skoplje, Sjeverna Makedonija

Vijeće Evrope pomaže šest korisnicama Zapadnog Balkana u programu Horizontal Facility, a to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija,...

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit