Rasprava o pomoći nasilnim i ekstremističkim počiniteljima nakon odsluženja kazne za regiju Zapadnog Balkana

21.-22. januar 2020

Lokacija : Skoplje, Sjeverna Makedonija

Vijeće Evrope pomaže šest korisnicama Zapadnog Balkana u programu Horizontal Facility, a to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija, u prevladavanju nedostataka i praktičnih manjkavosti te izgradnji sinergija u cijeloj regiji vezano za identifikaciju i rehabilitaciju nasilnih ekstremista u zatvorima.

S tim ciljem su se zatvorski i probacijski praktičari, socijalni radnici i predstavnici CVE iz regije sastali u Skoplju 21. i 22. januara 2020., gdje su razmijenili mišljenja o dobrim pristupima, naučenim lekcijama i slabostima u vezi s pripremom za puštanje na slobodu i pomoći nasilnim ekstremistima nakon odsluženja kazne. Kao rezultat toga, utvrđeni su praktični nedostaci i razgovaralo se o dobrim praksama za daljnje jačanje pružanja pomoći VEP-ovima nakon njihovog puštanja iz zatvora, primjenom holističkog višeagencijskog pristupa kako bi se poboljšao prospekt za njihovu uspješnu reintegraciju natrag u društvo.

Ova aktivnost organizovana je u okviru Regionalne akcije „Jačanje kazneno-popravnih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na zapadnom Balkanu“ koju sufinansiraju Europska unija i Vijeće Evrope u okviru programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. -2022.“ a provodi Vijeće Evrope

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit