Srbija specifična komponenta

Projekat pomaže kazneno-popravnoj službi Srbije u razvoju osnovnih alata potrebnih za identifikaciju radikalizacije i provođenje provjere/screeninga, procjene rizika i potreba nasilnih i ekstremističkih zatvorenika i radikaliziranih zatvorenika te prilagođenog program rehabilitacije. Nakon razvoja alata i programa rehabilitacije, akcija će pružiti obuku specijaliziranom osoblju o njihovoj primjeni u praksi, kao i implementaciji pilot programa u dva zatvora.

Vijesti

Zavodsko osoblje u Srbiji obučeno u primeni instrumenata i rehabilitacionog...

20-21 27-28 маја 2021

Lokacija : Србија

    Četverodnevni Trening trenera (skr.eng. ToT) o proceni i upravljanju nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (NEZ) u Srbiji za deset službenika zavoda – buduće edukatore, koji...

Završen program rehabilitacije i plan tretmana nasilnih i ekstremističkih zatvorenika...

24. novembar 2020. godine

Lokacija : Beograd, Srbija

Predstavnici Ministarstva pravde Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i zatvorskog osoblja bili su jednoglasni na 4. sesiji Radne grupe u prepoznavanju važnosti pravilne identifikacije i...

Razvoj individualnog program rehabilitacije i tretmana nasilnih i ekstremističkih zatvorenika

1. oktobar 2020.godine

Lokacija : Beograd, Srbija

Treće zasedanje Radne grupe u Srbiji bilo je fokusirano na dizajn metodologije individualnog programa rehabilitacije i lečenja nasilnih ekstremističkih zatvorenika (VEP) u Srbiji. Radna grupa...

Zatvorsko osoblje u Srbiji opremljeno osnovnim alatom za otkrivanje nasilnog...

April 2020. godine

Lokacija :

Bez obzira na izazove koje je epidemija COVID 19 virusa nametnula svakodnevnom profesionalnom životu upravama zatvora, Radna grupa (RG) sastavljena od predstavnika Ministarstva pravde, Ministarstva...

Srbija je dobila preporuke za učinkovitu prevenciju radikalizacije i rješavanje...

29. januar 2020. godine

Lokacija : Beograd, Srbija

Više od 30 preporuka koje se odnose na jačanje kaznenih kapaciteta Srbije u sprečavanju i rješavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma u zatvorima izneseno je na...

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit