Razvoj individualnog program rehabilitacije i tretmana nasilnih i ekstremističkih zatvorenika

1. oktobar 2020.godine

Lokacija : Beograd, Srbija

Treće zasedanje Radne grupe u Srbiji bilo je fokusirano na dizajn metodologije individualnog programa rehabilitacije i lečenja nasilnih ekstremističkih zatvorenika (VEP) u Srbiji.

Radna grupa predstavila je trenutno stanje programa rehabilitacije i tretmana za ovu kategoriju zatvorenika i utvrdila glavne mane i nedostatke. Zaključeno je da je uspostavljanje povjerenja između zatvorenika i osoblja zaduženog za tretman temelj njihove uspješne rehabilitacije. Takođe je dogovoreno da principi dinamičke sigurnosti dopunjeni komunikacijskim tehnikama, poput motivacijskog intervjuisanja, mogu značajno poboljšati učinkovitost procesa udaljavanja VEP-ova.

Radna grupa sastojala se od osoblja uprave zatvora i rehabilitacijskog osoblja, predstavnika Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova, a održala se 1. oktobra 2020. godine kao hibridni događaj, odnosno kao kombinacija ličnih susreta i online aktivnosti.

Aktivnost je implementirana u okviru Regionalne akcije „Jačanje kazneno-popravnih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na Zapadnom Balkanu“  koja je dio zajedničkog programa Europske unije/Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. -2022.“ a koji implementira Vijeće Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit