Zatvorsko osoblje u Srbiji opremljeno osnovnim alatom za otkrivanje nasilnog ekstremističkog ponašanja

April 2020. godine

Bez obzira na izazove koje je epidemija COVID 19 virusa nametnula svakodnevnom profesionalnom životu upravama zatvora, Radna grupa (RG) sastavljena od predstavnika Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave zatvora i zatvorskog osoblja u Srbiji razvila je Osnovni alat za provjeru u cilju identifikacije nasilnog ekstremističkog ponašanja u zatvorima, uz podršku jednog međunarodnog savjetnika.

Ovaj alat ojačat će profesionalno prosuđivanje zatvorske uprave i osoblja o bihevioralnim karakteristikama i promjenama kod zatvorenika osjetljivih na radikalizaciju i omogućit će pravovremenu identifikaciju i prevenciju neprimjerenog utjecaja zatvorenika s ekstremnim ideološkim stavovima. Određuje raspon relevantnih indikatora ponašanja koji će se pregledati po prijemu zatvorenika i tokom izdržavanja kazne, a primjenjivat će se ne samo na pojedince osuđene za terorističke aktivnosti, već i na opću zatvorsku populaciju.

Ova aktivnost organizovana je u okviru Regionalne akcije „Jačanje kazneno-popravnih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na Zapadnom Balkanu“ koju sufinansiraju Europska unija i Vijeće Evrope u okviru programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. -2022.“ a provodi Vijeće Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit