Zavodsko osoblje u Srbiji obučeno u primeni instrumenata i rehabilitacionog programa za nasilne ekstremističke zatvorenike (NEZ)

20-21 27-28 маја 2021

Lokacija : Србија

 

 

Četverodnevni Trening trenera (skr.eng. ToT) o proceni i upravljanju nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (NEZ) u Srbiji za deset službenika zavoda – buduće edukatore, koji dolaze iz Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu i Okružnog zavoda u Beogradu, održan je u Vršcu, u Srbiji.

Polaznici su unapredili svoje razumevanje kada je reč o primeni instrumenata za skrining, procenu rizika i potreba NEZ kao i individualnoj rehabilitacionoj metodologiji na kojima je radila projektna Radna grupa u okviru Specifične komponente projekta za Srbiju.

ToT se sastojao od prenosa teoretskog znanja i praktičnih veština i  metoda kojima su osnažene veštine polaznika neophodne za primenu ovih instrumenata u praksi i širnje znanja među svojim kolegama.

Takođe, naučili su kako da pristupe i sistematizuju informacije o ponašanju NEZ na objektivan način, zasnovan na dokazima, kako da formulišu i prave individualni plan tretmana i motivišu osuđenike da aktivno učestvuju u svojoj rehabilitaciji.

ToT je postavio temelje za pripremu polaznika, među kojima su bili predstavnici uprave zavoda, Službe obezbeđenja i Službe tretmana, za predstojeću fazu pilotiranja u zavodima u Srbiji koja treba da počne od septembra, 2021. godine.

Ova hibridna aktivnost, implementirana je pod okriljem Akcije “Jačanje zavodskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u  zavodima  na Zapadnom Balkanu” – Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku u periodu 2019-2022. godine koju finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit