Završen program rehabilitacije i plan tretmana nasilnih i ekstremističkih zatvorenika (VEP) u Srbiji

24. novembar 2020. godine

Lokacija : Beograd, Srbija

Predstavnici Ministarstva pravde Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i zatvorskog osoblja bili su jednoglasni na 4. sesiji Radne grupe u prepoznavanju važnosti pravilne identifikacije i rehabilitacije VEP-ova i radikaliziranih zatvorenika. Uz podršku intencionalnog savjetnika Vijeća Evrope, prihvatili su metodologiju za individualizirani tretman VEP-ova, nakon čega je uslijedila plodna rasprava o očekivanim izazovima i nužnim preduslovima za pilotiranje programa u praksi.

Učesnici su prepoznali potrebu za daljnjom obukom o pravilnoj primjeni gore navedenih instrumenata i poticanjem kapaciteta zatvorskog osoblja za definisanje i bolju strukturu konkretnih mjera rehabilitacije za VEP-ove. Motivacijsko intervjuisanje, izgradnja povjerljivog profesionalnog odnosa s VEP-ovima i načini na koje dinamička sigurnost može izravno utjecati na njihov napredak u rehabilitaciji, istaknuti su kao potrebni elementi obuke. Kao izravan odgovor na ove potrebe, pod pokroviteljstvom projektne komponente za Srbiju, program obuke trenera za zatvorsko osoblje u Srbiji provest će se početkom 2021. godine.

Aktivnost je provedena 24. novembra 2020. godine kao hibridni događaj, u okviru Regionalne akcije „Jačanje kazneno-popravnih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na Zapadnom Balkanu“ koju sufinansiraju Europska unija i Vijeće Evrope u okviru programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. -2022.“ a provodi Vijeće Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit