Vijesti

Koordinacija između lokalnih aktera u reintegraciji NEZ u regionu Zapadnog...

30. juna & 2. jula 2021

Location: Sarajevo, Skoplje, Bijelo Polje

  Evropska unija i Savet Evrope nastavljaju da pomažu vlastima širom regiona Zapadnog Balkana u jačanju saradnje među agencijama kada je reč o sprečavanju radikalizacije u zatvorima i pružanju podrške u  procesu rehabilitacije i reintegracije nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ) u društvo....

Evropska unija i Vijeće Evrope podržavaju zatvorsko osoblje u suočavanju...

Evropska unija i Vijeće Evrope sarađuju kako bi obezbjedili instrumente za zatvorsko osoblje pružajući podršku zatvorenicima i sprečavajući dalju radikalizaciju na Zapadnom Balkanu. U protekloj godini i po, ulagali smo napore u razmjenu znanja i dobrih praksi u regionu, snažeći...

Onlajn obuka o pilotiranju specifičnih instrumenata za nasilne ekstremističke zatvorenike...

28 јуна 2021

Location: Online

Savet Evrope nastavlja da podržava pilotiranje Instrumenta za skrining, Instrumenta za procenu rizika i potreba i Programa za rehabilitaciju nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ) u dva zatvora na Kosovu*, tačnije u Zatvoru visoke bezbednosti i Dubravi. 28. juna 2021. godine, kao...

Prvi lokalni koordinacioni forum o reintegraciji nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ)...

10 juna 2021

Location: Bosna i Hercegovina

  Prvi lokalni koordinacioni forum na temu prevencije radikalizacije u zatvorima, rehabilitacije NEZ i njihove reintegracije u društvo, održan je 10. juna, 2021. godine u Doboju.  Forum je osigurao širu raspravu između svih relevantnih aktera o odgovornosti i aktivnostima u...

Zavodsko osoblje u Srbiji obučeno u primeni instrumenata i rehabilitacionog...

20-21 27-28 маја 2021

Location: Србија

    Četverodnevni Trening trenera (skr.eng. ToT) o proceni i upravljanju nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (NEZ) u Srbiji za deset službenika zavoda – buduće edukatore, koji dolaze iz Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu i Okružnog zavoda u Beogradu, održan je u Vršcu,...

On-line obuka na temu sprovođenja ugovora o grantovima

20 APRIL 2021

Location: ONLINE

Regionalna akcija “Jačenje zavodskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zavodima na Zapadnom Balkanu” omogućila je grantove za Korisnike ove akcije u sklopu podrške uspostavljanju koordinacije između agenicija na lokalnom niovu, koja će osnažiti reintegraciju bivših radikalizovanih i nasilnih ekstremističkih...

Zatvorski i probacioni službenici Zapadnog Balkana obučeni za prevenciju radikalizacije

8. april 2021

Location: Online

Odabrana grupa od 145 profesionalaca koji dolaze iz zatvorskih i probacionih sistema svih šest korisnica projekta na Zapadnom Balkanu[1], unapredili su svoje znanje u oblasti suočavanja sa radikalizacijom u zatvorima i udaljavanja počinilaca od nasilja, putem učešća u HELP kursu...

Završni događaj projekta – Regionalna konferencija “Odgovor na radikalizaciju u...

25. mart 2021.

Location: Online

Problem radikalizacije i nasilnog ekstremizma u zatvorima je veoma zastupljen izazov u regiji Zapadnog Balkana koji zahtijeva posebnu pažnju svih nadležnih organa vlasti kako bi se efektivno odgovorilo na tu pojavu. Dalje jačanje zatvorskih kapaciteta, međuinstitucionalna saradnja, uspostavljanje lokalnih multiagencijskih...

Osoblje zatvorskih ustanova unapredilo je veštine potrebne za primenu specifičnih...

01. - 04. marta 2021

Location: Pristina, Kosovo*

Grupa od 16 profesionalaca iz redova zatvorskog i probacionog osoblja sa Kosova*, obučena je za primenu novih specifičnih instrumenata kao i programa za tretman nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ) I radikalizovanih zatvorenika. Budući treneri su unapredlili svoja znanja i praktične veštine...

Pokrenut website/web platforma na temu suočavanja sa radikalizacijom i nasilnim...

16. februara 2021

Location: Strasbourg

Profesionalci, zainteresovane strane i ključni akteri u zatvorskom i probacijskom sistemu Zapadnog Balkana ali takođe i zainteresovana javnost, sada ima pristup novom website-u i web platformi koja pokriva različite aspekte na temu suočavanja sa nasilnim ekstremizmom i radikalizacijom u zatvorima....

Kurs Saveta Evrope Prevencija radikalizacije započeo je u Severnoj Makedoniji...

03/05 februara 2021

Location: Online

Pedeset profesionalca iz zatvorskih i službi za probaciju Severne Makedonije i  Kosova* upoznali su se sa online HELP kursom Prevencija radikalizacije, Saveta Evrope, koji će im pomoći da unaprede znanja potrebna u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima i nastojanjima da...

Dinamička bezbednost kao preduslov za ispravan skrining i procenu nasilnih...

1-3 decembra 2020

Location: Online

Treća sednica regionalne radne grupe na temu skrininga, procene rizika i potreba (RNA) nasilnih ekstremističkih (NEZ) i radikalizovanih  zatvorenika na Zapadnom Balkanu, održana je od 1 – 3 decembra, 2020. godine. Učesnici sastanka, stručnjaci u oblasti govorili su takođe o...

Završen program rehabilitacije i plan tretmana nasilnih i ekstremističkih zatvorenika...

24. novembar 2020. godine

Location: Beograd, Srbija

Predstavnici Ministarstva pravde Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i zatvorskog osoblja bili su jednoglasni na 4. sesiji Radne grupe u prepoznavanju važnosti pravilne identifikacije i rehabilitacije VEP-ova i radikaliziranih zatvorenika. Uz podršku intencionalnog savjetnika Vijeća Evrope, prihvatili su metodologiju za...

Sačinjen Program za rehabilitaciju nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ) i radikalizovanih...

10. Novembra 2020

Location: Online

Razvijanje instrumenata i programa za rehabilitaciju namenjenog nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (NEZ) na Kosovu* nastavila je Radna grupa u cilju konačne izrade metodologije Programa rehabilitacije za NEZ kao i Vodiča za praktičare. Ova onlajn sesija koja je organizovana pod okriljem EU i...

Saradnja između institucija od ključnog značaja za potpunu reintegraciju nasilnih...

4-6. Studenog 2020

Location: Online

Druga sednica regionalne Radne grupe o „Pripremi za otpust i post-penalnoj podršci NEZ, “bavila se potrebama, dobrim praksama kao i izazovima sa kojima se suočavaju korisnici projekta na Zapadnom Balkanu tokom pružanja adekvatne post-penalne podrške počiniocima dela nasilnog ekstremizma po...

Stručnjaci iz regije Zapadnog Balkana započeli obuku za HELP instruktore...

6.-7. oktobar 2020. godine

Location: Online

Lokalni konzultanti iz svih 6 korisnica Horizontal Facility programa (HF) sudjelovali su na on-line obuci trenera (ToT-Training of Trainers) o HELP metodologiji u okviru kursa Prevencija radikalizacije. ToT obuka je bila početna priprema polaznika za njihovu ulogu budućih instruktora HELP-a,...

Razvoj individualnog program rehabilitacije i tretmana nasilnih i ekstremističkih zatvorenika

1. oktobar 2020.godine

Location: Beograd, Srbija

Treće zasedanje Radne grupe u Srbiji bilo je fokusirano na dizajn metodologije individualnog programa rehabilitacije i lečenja nasilnih ekstremističkih zatvorenika (VEP) u Srbiji. Radna grupa predstavila je trenutno stanje programa rehabilitacije i tretmana za ovu kategoriju zatvorenika i utvrdila glavne...

Razvijen alat za procjenu nasilnih i ekstremističkih zatvorenika (VEP) na...

8. juli 2020. godine

Location: Online

Radna grupa (RG) sa fokusom na razvoj alata za rehabilitaciju i programa za nasilne i ekstremističke zatvorenike (VEP) na Kosovu nastavila je svoj rad na finalizaciji VEP specifičnih alata za procjenu rizika i potreba (RNA) i uputstva za korisnike. Sesija...

Dobro obučeno zatvorsko i probacijsko osoblje je preduslov za uspješno...

6.-7. jul 2020.

Location: Online

Druga po redu sesija regionalne Radne grupe na temu „Jačanje kapaciteta i obuke zatvorskog i probacijskog osoblja u suočavanju sa radikalizmom i nasilnim ekstremizmom“ otvorila je diskusiju o potrebama i prednostima progrâma obuke, koji se trenutno primjenjuju u svih šest...

Prakse povezane s rehabilitacijom nasilnih ekstremističkih zatvorenika (VEP) razmijenjene između...

9.-10. june 2020. godine

Location: Online

Druga regionalna Radna grupa za rehabilitaciju i odvajanje od nasilja VEP-ova u regiji Zapadnog Balkana (ZB) održana je putem online platforme od 9. do 10. juna 2020. Godine. Gianluca Esposito, voditelj Odjela Vijeća Evrope za borbu protiv kriminala, pozdravio je...

Prvi grant ugovor potpisan u okviru Regionalne akcije za rješavanje...

20. maj 2020. godine

Location: Strasbourg/Priština

Prvi grant ugovor za organizaciju lokalnih međuagencijskih koordinacijskih foruma za unaprjeđenje upravljanja i rehabilitacije nasilnih i ekstremističkih zatvorenika (VEP) potpisan je u vezi s Kosovom*. Primatelj bespovratnih sredstava, odnosno Kosovska korekcijska služba (KCS), potvrdila je svoju predanost osiguranju učinkovite i...

Zatvorsko osoblje u Srbiji opremljeno osnovnim alatom za otkrivanje nasilnog...

April 2020. godine

Bez obzira na izazove koje je epidemija COVID 19 virusa nametnula svakodnevnom profesionalnom životu upravama zatvora, Radna grupa (RG) sastavljena od predstavnika Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave zatvora i zatvorskog osoblja u Srbiji razvila je Osnovni alat za provjeru...

Prva sesija Radne skupine o alatima za rehabilitaciju nasilnih i...

16. april 2020. godina

Prva sesija Radne grupe (RG) o razvoju alata za rehabilitaciju nasilnih i ekstremističkih počinitelja (VEO) na Kosovu* pružila je međunarodnom savjetniku Vijeća Evrope potreban lokalni doprinos neophodan za razvoj VEO specifičnih alata i programa za identifikaciju i rehabilitaciju . Učesnici...

Srbija je dobila preporuke za učinkovitu prevenciju radikalizacije i rješavanje...

29. januar 2020. godine

Location: Beograd, Srbija

Više od 30 preporuka koje se odnose na jačanje kaznenih kapaciteta Srbije u sprečavanju i rješavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma u zatvorima izneseno je na Okruglom stolu 29. januara 2020. u Beogradu, u organizaciji Vijeća Evrope uz podršku Ministarstva pravde...

Rasprava o pomoći nasilnim i ekstremističkim počiniteljima nakon odsluženja kazne...

21.-22. januar 2020

Location: Skoplje, Sjeverna Makedonija

Vijeće Evrope pomaže šest korisnicama Zapadnog Balkana u programu Horizontal Facility, a to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija, u prevladavanju nedostataka i praktičnih manjkavosti te izgradnji sinergija u cijeloj regiji vezano za identifikaciju...

Poboljšanje pružanja obuke u regiji Zapadnog Balkana u vezi s...

12.-13. decembar 2019. godine

Location: Tirana, Albanija

Vijeće Evrope pomaže šest korisnicama Zapadnog Balkana u programo Horizontal Facility, a to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija, u prevladavanju nedostataka i praktičnih manjkavosti te izgradnji sinergija u cijeloj regiji vezano za identifikaciju...

Sesija regionalne Radne grupe (RG) sa temom screening/provjera i procjena...

15.-16. oktobar 2019.

Location: Podgorica, Crna Gora

Ukupno je 18 zatvorskih praktičara i predstavnika koordinacijskih tijela za borbu protiv nasilnog ekstremizma (CVE) iz regije Zapadnog Balkana razmijenilo svoja iskustva i stavove o identifikaciji nasilnih ekstremističkih počinitelja (VEO), praksama screenings/provjere i primjeni alata za procjenu rizika i potreba...

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit